FAQ

Veel gestelde vragen

Bij welke leveranciers kopen we onze producten in?

De merkpartners waarmee wij samenwerken, zijn toonaangevende bedrijven binnen hun branche. Ze staan bekend om hun deskundigheid, ervaring, erkende certificeringen (inclusief TÜV), hoogwaardige kwaliteit en de langdurige beschikbaarheid van hun producten.

Bestaan er regelingen voor overheidssubsidie?

In Nederland zijn er nog maar een paar subsidieregelingen op lokaal of provinciaal niveau voor zowel bedrijven als particulieren. Particulieren kunnen de btw terugkrijgen, bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investerings Aftrek.

Uit welke onderdelen bestaat een PV-installatie?

Een PV-installatie (of fotovoltaïsche installatie) bestaat uit zonnepanelen, een omvormer, een montagesysteem, een regelaar en een controlesysteem.

Afhankelijk van de toepassing kunnen er ook andere onderdelen nodig zijn, zoals een accu voor autonome installaties en een teruglevermeter voor netgekoppelde systemen

Hoeveel kan ik verdienen met een zonnestroominstallatie?

Bij het berekenen van de opbrengsten moet u met diverse factoren rekening houden.

  • Hoeveel zonlicht is over het algemeen beschikbaar op uw locatie?
  • Hoe groot is de installatie en hoe goed presteert deze?
  • Welk oppervlak is beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen?

 

Dit zijn slechts enkele factoren die het rendement van de stroomopwekking beïnvloeden.

Zijn mijn zonnepanelen een lang leven beschoren?

Zonnepanelen gaan minstens 25 tot 30 jaar mee. Enkel de opbrengstgarantie garandeert al dat de zonnepanelen nog minstens 80% opbrengen na 25 jaar.

En hoe lang gaan de omvormers mee?

Voor de omvormers houdt u het beste rekening met vervanging na 10 tot 12 jaar. Dit is dan ook de enige vervangings- of reparatiepost. Daarom raden wij u aan om de garantie niet langer te nemen dan 12 jaar. Want dan zou u extra betalen voor een vervangingsomvormer die binnen 12 jaar hopeloos verouderd is. Niet doen.

Dus? Als het nodig is dan kan de omvormer zó voor een schappelijke prijs vervangen worden.

Levert een stralende augustusdag veel meer op dan een licht bewolkte dag in april?

Soms in tegendeel! Klinkt dit raar in de oren? Het zit zo: op de licht bewolkte dag in de lente voelen uw panelen minder warm aan dan op die hete zomerdag. En als de panelen het minder warm hebben dan kunnen ze makkelijker zonlicht in stroom omzetten.
Wat u meer opbrengt dus. Kan u uw nieuwsgierigheid even niet bedwingen? Als u een opbrengstmeter hebt, dan kunt u uw rendement op elk moment bekijken!

Is het oké als er enkele panelen in de schaduw liggen?

Hier is het antwoord kort. Neen. Dit is niet oké. Omwille van verlies aan rendement. Probeer ook te vermijden dat hoge bomen al te veel schaduw maken op uw dak met zonnepanelen. Als één zonnepaneel in de schaduw ligt geldt dit voor elk ander zonnepaneel uit de zelfde aansluiting.

Hoe zit het met mijn stroom als het echt zeer bewolkt is?

Gelukkig voor ons schijnt de zon als het ware doorheen de wolken. We krijgen dan een soort diffuus zonlicht dat ons indirect bereikt door een dikke wolkenlaag heen. Goed voor ons, maar ook goed voor de panelen. Zo kan een zonnepaneel ook perfect elektriciteit produceren als het bewolkt is. Juist daarom zijn panelen in Nederland en België rendabel en verdient u alles op termijn terug. Vanzelfsprekend is uw rendement wel hoger als de zon schijnt aan een blauwe hemel. De dagen in de winter zijn ook veel korter dan in de zomer. De langste dagen leveren het meest op.

Noord, oost, zuid, west, wat is er best?

Het is zonneklaar: wij onderzoeken de bestaande ligging en helling van uw dak. Ligt uw dak zuidelijk, oostelijk of westelijk, dan is het oké. Natuurlijk is de zuidelijke ligging de beste. Maar ook panelen die naar het oosten of het westen kijken, kunnen voldoende stroom opwekken. Alleen een noordgerichte dakkant is niet geschikt voor zonnepanelen.

Ideaal is ook het installeren van uw zonnepanelen op een losstaande stand. Zo kunnen wij uw helling en juiste windrichting perfect maken. En zo hebt u het perfecte rendement.

Kunnen zonnepanelen ook op mijn dak?

Zeker, zonnepanelen kunnen op elk type dak geïnstalleerd worden. Een zadeldak, een plat dak, of welke vorm ook: het kan. Wij passen onze constructie aan aan uw dak. Natuurlijk streven wij naar de beste oplossing wat betreft windrichting, helling, ligging, het aantal zonnepanelen, enzovoort. Uw dak moet natuurlijk ook in goede staat zijn.

Wij kunnen uw panelen trouwens ook losstaand plaatsen op een oplopende stand of helling. Zo kunnen wij de juiste windrichting en ligging tegenover de zon perfect inschatten. Dit maakt uw installatie perfect rendabel.

Heeft een dak met zonnepanelen meer kans op blikseminslag?

Helemaal niet! Dit zijn geruchten. Leuk verzonnen, maar helemaal niets van aan. Integendeel, zonnepanelen kunnen gezien worden als extra isolerend.

Hoe onderhoud ik mijn zonnepanelen?

U moet ze in feite niet onderhouden. Ze onderhouden zichzelf! Ze zijn sterk en glad, en ze zijn hellend geplaatst. Dit wil zeggen dat ze gereinigd worden door weer en wind. Een fikse regenbui maak uw panelenhelling weer proper. U wou dat het met uw ruiten ook zo was! Bovendien zijn de panelen sterk genoeg om sneeuw, storm, hagel en vorst te weerstaan.
Eén uitzondering: als u ziet dat uw panelen vuil zijn door bladeren of vogelpoep dan is het aangeraden om de panelen toch occasioneel eens te kuisen.

Zijn er beperkingen op het vermogen dat ik mag plaatsen?

Eerst en vooral is er een beperking volgens de beschikbare dakoppervlak. Uw netaansluiting kan ook een belangrijke factor zijn. Bij een monofasige aansluiting kan u maximaal 5000kwh opwekken terwijl er bij een 3 fasige netaansluiting 10000 kwh kan opgewekt worden. Leg ook niet meer stroom dan je zelf nodig hebt.

 

Wat is het verschil tussen ‘kWh’ en ‘kWp’?

De opbrengst en het verbruik worden uitgedrukt in kWh (kilo-watt-uur) terwijl de ‘sterkte' van een paneel wordt weergegeven in kWp (kilo-watt-piek). Waarom dit verschil? Stel: u installeert hetzelfde paneel op eenzelfde huis in Spanje en in Nederland. Dit paneel zal natuurlijk in Spanje meer kWh opleveren dan in België. Dus hebben we een andere parameter nodig om de ‘sterkte' van dit paneel uit te drukken. Deze parameter is kWp. Alle panelen worden onder dezelfde omstandigheden getest en het resultaat wordt uitgedrukt in kWp. Als wij dan in Nederland bijvoorbeeld 1000 kWh willen bereiken dan moeten we 1.180 kWp plaatsen. Deze correctie heeft natuurlijk iets te maken met ons plaatselijke weer. 

Ten slotte hebben ook dakligging, helling, en de keuze van zonnepanelen en omvormer een belangrijke invloed op de behaalde kWh. Er zijn dan ook de duurdere hogerendements zonnepanelen die u vanzelfsprekend ook meer kWh opleveren per kWp.

Zit ik na inschrijving vast aan collectieve inkoop zonnepanelen ?

Nee, u schrijft zich eerst in. Op basis van het aantal inschrijvers wordt vervolgens onderhandeld over de prijs. Na een locatiebezoek wordt per klant een offerte gemaakt. Pas na ondertekening van de offerte is de overeenkomst gesloten en wordt overgegaan tot plaatsing van de panelen en toebehoren. Mocht u voortijdig besluiten af te zien van de stap naar decentrale duurzame energie is dat mogelijk maar kan effect hebben of de collectieve prijs voor de andere inschrijvers